Wist-u-dat #3

Leren Wat betekent dat nu eigenlijk: leren? Wanneer leert men iets? Veel mensen zijn het eens dat leren belangrijk is. Hieronder een algemene definitie van leren: “Leren is een blijvende verandering in gedrag, of in het vermogen om zich op een bepaalde manier te...

Wist-u-dat #2

Evidence-based II Naar aanleiding van mijn eerste ‘wist-u-datje’ heb ik een aantal brandende vragen gesteld gekregen: “Wat werkt dan wel?” en “Het blijkt dat ik het mijn zoon toch verkeerd heb uitgelegd, hoe moet het dan wel?.” ik...