Leren

Wat betekent dat nu eigenlijk: leren? Wanneer leert men iets? Veel mensen zijn het eens dat leren belangrijk is. Hieronder een algemene definitie van leren:

“Leren is een blijvende verandering in gedrag, of in het vermogen om zich op een bepaalde manier te gedragen, als gevolg van oefening of andere vormen van ervaring”.

Oftewel, leren is een duurzame verandering in gedrag dat bewerkstelligd wordt door de praktijk of andere vormen van ervaring.

Omtrent leren zijn een aantal discussies ontstaan, te weten:

  1. Er wordt niet (altijd) gekeken naar het leerproces, maar wel naar het resultaat (cijfers) – doe jij dat ook in de klas?
  2. Er is een discussie over hoe duurzaam het leerproces moet zijn wil je spreken van ‘leren’.
  3. Het laatste punt van leren (door middel van ervaringen) sluit de verandering van gedrag op basis van afkomst en erfelijkheid uit. Er wordt niet naar de sociale omgeving van de lerende gekeken. Terwijl dit wel van belang kan zijn bij leren.