Master Leren & Innoveren

Op deze pagina wil ik u graag op de hoogte houden van mijn leerproces  bij de master Leren & Innoveren bij de hogeschool Inholland.

Het eerste jaar 2018-2019 is onderverdeeld in het uitvoeren van een onderzoeksplan en het ontwikkelen van een onderwijsontwerp met als thema betekenisvol leren. Daarnaast werk ik aan mijn eigen rolontwikkeling in de praktijk.

Onderzoeksplan
Concept versie van mijn onderzoeksplan .

Onderwijsontwerp
Concept versie van mijn onderwijsontwerp .

Rolontwikkeling in de praktijk
1. POP document | 29 september 2018 .
1.1. Reflectie op POP 1: 15 november 2018
2. Gespreksverslag met T. Vervuren | 16 oktober 2018.
3. Nieuw doel!.
4. Ontwikkelnotities: professionele idententiteit.
5. Aangepast doel