Wist-u-dat #3

Leren Wat betekent dat nu eigenlijk: leren? Wanneer leert men iets? Veel mensen zijn het eens dat leren belangrijk is. Hieronder een algemene definitie van leren: “Leren is een blijvende verandering in gedrag, of in het vermogen om zich op een bepaalde manier te...